Video Klubben Klostergade

Video & Fotoklub
Du er her:   Hjem > Program 2020 & 2021
top
Page
Menu

Program 2020 & 2021

Kære medlemmer af Video Klubben Klostergade.

Vi er nu fremme ved udgangen af uge 47-2020, og kan endnu engang konstatere, at situationen mht. Corona er uændret, og der tales om evt. flere restriktioner, især ifb. med forsamlingsantal, som netop er blevet forlænget.

VKK er underlagt restriktioner omkring forsamlingsforbuddet med max 10 personer, og helst personer inden for en snæver kreds af personer, som vi i forvejen er tæt på. Hvornår vi derfor kan genoptage vores normale klubaktivitet får stå hen i det uvisse, men vi håber på, at vi kan starte i begyndelsen af det nye år. Mere herom så snart vi har klarhed over situationen.

Et lyspunkt er, at der er begyndt at komme positive meldinger om, at der er en vaccine på vej. Lad os håbe og tro på det.

Derfor vil vi i den udstrækning vejret tillader dette fortsat afholde "naturmøder" til afholdelse på torsdage i den normale "klubtid", i stedet for møder i Klostergadecentret.

Se nedenfor oversigt over de indtil nu afholdte naturmøder.

Møde nr. 1,  15-09-2020 På tur i Mindeparken
Møde nr. 2,  24-09-2020 Vi mødtes i Dyrehaven
Møde nr. 3,  01-10-2020 Ved Varna
Møde nr. 4,  15-10-2020 True Skov (Vestskoven)
Møde nr. 5.  22-10-2020 Skovmøllen
Møde nr. 6,  29-10-2020 Lisbjerg skov
Møde nr. 7.  05-11-2020 Tranbjerg Sø.
Møde nr. 8,  12-11-2020 Åbo Skov
Møde nr. 9.  19-11-2020 Marselisborg Skov.

Naturmøde nr. 9. Marselisborg Skov, "Talentstien"

Vi mødtes denne gang desværre kun 5, medlemmer af VKK, på det aftalte sted, p-pladsen ca. 600 m. syd for Ørnereden, ved "Talentstien", hvorefter vi gik en dejlig tur i den smukke efterårsfarvede, Skov.

Det mindre fremmøde skyldes nok det forhold, at det var et meget omskifteligt vejr på dagen, med både byger og stærk blæst, bortset fra de par timer hvor vi var sammen.

Derfor håber vi på større fremmøde næste torsdag, hvor vi afholder "naturmøde" nr. 10 torsdag den 26-11-2020 kl. 13:00, hvor vi mødes på P-pladsen på hjørnet af Åhavevej og Eskelundvej, og herfra går vi en tur ind i "naturparken" Eskelunden.

Kørselsvejledning: kør til Åhavevej, og følg denne til lysreguleringen ved Eskelunsvej, drej ind på Eskelundvej, og P-pladsen der er placeret der. (samme vej som til genbrugsstationen)

Eskelunden er et grønt areal umiddelbart syd for Åby, langs sydsiden af Aarhus Å og ned til Åhavevej. Det blev anlagt som park i 1993. Området er præget af dels Brabrandstien dels løbet, der slynger sig igennem et landskab af skovplantninger og græsfælleder med en legeplads, som Lions Club i Viby, donerede til Århus Kommune.

Området Eskelund blev opkøbt af Aarhus Kommune i 1944 fra Direktør Hutzelsider. Arealet lå på dette tidspunkt uden for Aarhus by og bestod derfor af en række gårdbygninger med tilhørende landbrugsjord. Den største af disse gårdbygninger forsvandt først fra arealet i slutfirserne. Aarhus Kommune havde forinden opkøbt et område fra Mosegård, som en del af udvidelsen af Aarhus by, og Eskelund lå indenfor det område. Det kunne derfor nemt tilføjes til planerne for Mosegårdsarealet.

NB: der er flere muligheder for "husly" på turen, der har en længde af ca. 1,6 km. eller ca. 2 km. i et fladt terræn, vi kan frit vælge.

HUSK - HUSK - HUSK

Som meddelt i sidste uges meddelelse er VKK kontingent fri i 2021, men der skal sendes en mail til kassereren, hvoraf det fremgår, at du også ønsker at være medlem af Video Klubben Klostergade i 2021. Dette af hensyn til medlemslisten.

Der skal som altid betales særskilt kontingent til Klostergadecentret og dette kontingent er som for 2020
kr. 400, som skal indbetales i januar måned, Konto nr. fremgår af VKKs hjemmeside

22-11-2020

Ole Frederiksen

**************************************************************************************

NB! Jeg vil gerne endnu engang opfordre til, at vi, medlemmer af VKK, holder kontakten med hinanden via mail eller telefon, så vi ikke glemmer vores fællesskab.

Ole Frederiksen

 

************************************************************************

Mail fra Klostergadecentrets leder:

Kære alle.

Det er med stor glæde, at jeg kan orientere jer om, at vi nu har indgået en forpagtningsaftale vedr. KlosterCaféen, med FO Århus. 

FO er en folkeoplysende forening, der blandt andet driver en daghøjskole og en aftenskole, samt en lang række projekter, herunder en række socialøkonomiske cafékøkkener, hvor formålet er at understøtte inkluderende fællesskaber og de sociale, kulturelle og folkeoplysende aktiviteter, der forgår i caféen. Det er FO Århus der driver caféen på Folkestedet, som jeg ved, at mange af jer kender. Mangfoldighed, rummelighed og aktivt medborgerskab er nogle af nøgleordene hos FO.

Udover, at det i aftalen er et vilkår, at Caféen drives som en socialøkonomisk virksomhed, står der også i forpagtningsaftalen, at prisniveauet skal bevares nogenlunde som vi kender det. Ydermere er det også et vilkår, at der skal involveres frivillige i driften.

Nu starter processen med at finde en køkkenleder.  FO har slået stillingen op, og jeg ved at der allerede har meldt sig flere kandidater på banen. Jeg vil komme til at sidde med ved bordet, når de skal snakke med ansøgerne.

Hvornår vi kan åbne Caféen igen, kan jeg desværre ikke give en eksakt dato på, men såvel FO som KlostergadeCentret er selvfølgelig interesseret i, at det sker så hurtigt som muligt.

Jeg vil  holde jer orienteret, så snart der er nyt, og håber meget, at mange af jer vil have lyst til igen at blive en del af KlosterCaféen, når vi når så langt.

Jeg vil bede foreningsformændene/kontaktpersonerne om at orientere jeres medlemmer om ovenstående.

Med venlig hilsen

Thomas Unterschlag
Daglig leder

thomas@klostergade.dk

 

***************************************************************************
 
Skulle der være et eller andet, du vil tale med bestyrelsen om, så skriv eller ring til formanden.
 
Ole J. Frederiksen
Mobil 22 93 27 29
 
« forrige top næste »
top
Page
Menu