Program 2020

Kære medlemmer af Video Klubben Klostergade.

Vi er nu fremme ved slutningen  af uge 38-2020 og kan desværre konstatere, at der ikke er sket noget epokegørende ifb. med Corona svøben, der hviler over os alle, tværtimod.

Vi må alle håbe på, at der snart kommer et gennembrud fra forskernes side om, at en vaccine, der er effektiv mod sygdommen, er på vej. Ifølge forskellige medier går det den rigtige vej. 

I VKK er situationen den samme. Vi holder foreløbigt pause indtil nov. 2020, og inden da må vi se, hvorledes tingene udvikler sig. Men vi skal være forberedt på, at den nuværende situation, med ingen møder i VKK resten af 2020, kan vare året ud. 

Idet, at VKK overtager Rød Sal, efter at der har været et sangkor om formiddagen, og det er bevist, at Coronaen er luftbåren, og bliver hængende i luften meget længere end tidligere antaget, og det er især ifb. med sangkor vil det være uforsvarligt, at vi i VKK holder møde umiddelbart efterfølgende, så derfor er vores opstart udsat på ubestemt tid. 

Men, der er heldigvis enkelte undtagelser, som her i tirsdags, hvor vi på opfordring af Vagn Leerskov mødtes ved ishuset i Mindeparken. 

Vi mødte 7 medlemmer af VKK op til dagen, som var en fantastisk dag med høj sol, en rigtig sensommerdag.

Et notat om dagen er udsendt af Vagn Leerskov 

Vi gik en tur rundt i mindeparken, og beså bla. blomsterhaverne, mindesmærket, Dombæk huset mm., førend vi vendte til vores udgangspunkt, hvor vi ved et par borde og bænke indtog vores frokost, talte om Vagns initiativ, og blev enige om at det ville vi følge op på. Så vi vil inden for kort tid komme med endnu et forslag til et udendørs mødested, fremtidige udendørsmøder vil blive henlagt til torsdage, da dette er VKKs normale mødedag. 

Derfor.

Vi vil derfor gerne indbyde til endnu et "naturmøde" denne gang i Dyrehaven,

torsdag den 24-09-2020, kl. 13:00, ved indgangen, der er nærmest Varna.

Medbring evt. drikkevarer og kage/frokost til eget brug, vi finder nogle bænke og borde.

NB: SKULLE DET VÆRE DÅRLIGT VEJR KL. 11:00 AFLYSES MØDET.

 

NB: Jeg vil gerne endnu engang opfordre til, at vi, medlemmer af VKK, holder kontakten med hinanden via mail eller telefon, så vi ikke glemmer vores fællesskab.

 

Såfremt der er nogle der har tilmeldt sig  "juleturen" med Sørens Rejser, kan jeg tilføje, at Kirsten og jeg har frameldt os, idet vi ikke vil på en bustur, så længe at situationen er som den er. Så har du tilmeldt dig, og vil melde fra så ring til Søren Rejser.

Ole Frederiksen,  208-09-2020

**********************************************************************************************************************

Hermed vedhæftet det nyeste fra KlostergadeCentret ang. Cafeen:

Kære alle.

Det er med stor glæde, at jeg kan orientere jer om, at vi nu har indgået en forpagtningsaftale vedr. KlosterCaféen, med FO Århus. 

FO er en folkeoplysende forening, der blandt andet driver en daghøjskole og en aftenskole, samt en lang række projekter, herunder en række socialøkonomiske cafékøkkener, hvor formålet er at understøtte inkluderende fællesskaber og de sociale, kulturelle og folkeoplysende aktiviteter, der forgår i caféen. Det er FO Århus der driver caféen på Folkestedet, som jeg ved, at mange af jer kender. Mangfoldighed, rummelighed og aktivt medborgerskab er nogle af nøgleordene hos FO.

Udover, at det i aftalen er et vilkår, at Caféen drives som en socialøkonomisk virksomhed, står der også i forpagtningsaftalen, at prisniveauet skal bevares nogenlunde som vi kender det. Ydermere er det også et vilkår, at der skal involveres frivillige i driften.

Nu starter processen med at finde en køkkenleder.  FO har slået stillingen op, og jeg ved at der allerede har meldt sig flere kandidater på banen. Jeg vil komme til at sidde med ved bordet, når de skal snakke med ansøgerne.

Hvornår vi kan åbne Caféen igen, kan jeg desværre ikke give en eksakt dato på, men såvel FO som KlostergadeCentret er selvfølgelig interesseret i, at det sker så hurtigt som muligt.

Jeg vil  holde jer orienteret, så snart der er nyt, og håber meget, at mange af jer vil have lyst til igen at blive en del af KlosterCaféen, når vi når så langt.

Jeg vil bede foreningsformændene/kontaktpersonerne om at orientere jeres medlemmer om ovenstående.

 

Med venlig hilsen

 

Thomas Unterschlag
Daglig leder

thomas@klostergade.dk

 

********************************************************************************************************************** 
Skulle der være et eller andet, I vil tale med bestyrelsen om, så skriv eller ring til formanden.
 
Pbv.
Ole J. Frederiksen
olej.frederiksen@gmail.com
Mobil 22 93 27 29