Nyt fra formanden

Se under "Program 2020 & 2021"

 


**********************************************************

 

Regler for kortfilmkonkurrencer

1.    Deltageren i konkurrencen skal være fuldgyldigt medlem af klubben.
2.    Filmene indgår i en kategori på under 3 minutter.
3.    Spilletid for den enkelte produktion må da højst være 3 minutter. Gerne mindre.
4.    De indleverede produktioner bedømmes af det tilstedeværende publikum på forevisningsdagen.
5.    Der udpeges kun 1 vinder.
6.    Et klubmedlem må højst deltage med 3 produktioner.
 
Bestyrelsen ser meget gerne, at så mange som muligt bakker aktiviteterne i klubben op
 
 
                               Ret til forbedringer/ændringer forbeholdes                                                                            
                                                                   for bestyrelsen
                                                  Ole Frederiksen
                                                            formand