Nyt fra formanden 

Vi er nu fremme ved udgangen af uge 06-2021.

Endnu engang kan vi konstatere, at Corona svøben hviler tungt over os alle, men dog med et lille lys forude, idet en vaccination nu er igangsat, på trods af få og små vaccine leverancer til landet, men der er lovning på større leverancer i løbet af de næste måneder, og det kan vi kun håbe på. 

VKK er underlagt restriktioner omkring forsamlingsforbuddet med max. 5 personer, og helst personer inden for en snæver kreds af personer, som vi i forvejen er tæt på. Hvornår vi  kan genoptage vores normale klubaktivitet får stå hen i det uvisse. De nuværende restriktioner løber foreløbig til udgangen af februar 2021.(Klostergade er fortsat lukket) 

Derfor vil vi i den udstrækning vejret tillader det, fortsat afholde "naturmøder" til afholdelse på torsdage i den normale "klubtid", også i vintermånederne, se vedhæftede program, i stedet for møder i Klostergade Centret. Nedenfor ses en  oversigt over de indtil nu afholdte naturmøder.

Men her er vi også underlagt reglen om max 5 deltagere. 

Derfor vil der fremover blive afholdt naturmøder torsdag, dog med kun, mulighed for 5 deltagere, og derfor vil det være nødvendigt med en tilmelding til formanden, om hvem der vil med, senest onsdag kl:12:00, efter princippet, først til mølle, skulle der ikke være plads, vil der blive givet besked fra formanden. 

Møde nr. 1,  15-09-2020 På tur i Mindeparken    Møde nr. 2,  24-09-2020 Vi mødtes i Dyrehaven
Møde nr. 3,  01-10-2020 Ved Varna                     Møde nr. 4,  15-10-2020 True Skov (Vestskoven)
Møde nr. 5.  22-10-2020 Skovmøllen                   Møde nr. 6,  29-10-2020 Lisbjerg skov
Møde nr. 7.  05-11-2020 Tranbjerg Sø.                Møde nr. 8,  12-11-2020 Åbo Skov
Møde nr. 9.  19-11-2020 Marselisborg Skov.       Møde nr.10, 26-11-2020 Eskelundparken
Møde nr.11. 03-12-2020 Ørnereden.                   Møde nr.12. 10-12-2020 Hørhaven
Møde nr.13. 17-12-2020 Moesgaard                   Møde nr.14. 07-01-2021 Moesgård Strand
Møde nr.15. 14-01-2021 Moesgård Skov            Møde nr.16. 19-01-2021 Blommehaven
Møde nr.17. 28-01-2021 Hørhaven                     Møde nr.18. 04-02-2021 Moesgård + Stranden

Naturmøde nr. 18 Moesgård + Stranden.

Vi mødtes denne gang, 5 medlemmer,(det lovlige antal) passende til  restriktionerne.

For de fremmødte fik vi en rigtig fin tur, i det dejlige vintervejr, med en smule frost og vind i luften. Den medbragte proviant nød vi i Bålhytten ved "Talentsporet". En af deltagerne; Alex havde fødselsdag, og i den anledning diskede han op med fastelavnsboller til alle. De blev nydt med stor velbehag. Så et stort tillykke til Alex.

BEMÆRK  Uge 06-2021- Naturmøde nr. 19, afholdes torsdag den 11-02-2021, kl 13:00.

Vi mødes, på P-pladsen kort før Skovmøllen, ved det sorte S, hvor vi tidligere har haft mødested.

Ruten er endnu engang udlagt af Vagn Leerskov.

Ved tilbagekomsten vælger vi, om den medbragte, skal nydes ved Ørnereden eller ved Talentsporet.
Det vil vejret afgøre for os.

Vi håber naturlivis på godt vejr, men skulle det mod forventning være rigtigt dårligt vejr kl. 12:00, aflyses mødet.

HUSK - HUSK - HUSK

at maile til kasserer Erik Bargsteen:  Mail: e.bargsteen@stofanet.dk om fortsat medlemskab i 2021, af Video Klubben Klostergade (vi mangler nu kun at høre fra 2),                                   

Som tidligere meddelt er 2021 kontingentfri i Video Klubben Klostergade.

 

Der skal som altid betales særskilt kontingent til KlostergadeCentret og dette kontingent er som for 2020 kr. 400-, som skal indbetales i januar måned, Konto nr. fremgår af VKKs hjemmeside.

 ( man kan for dette kontingent være medlem af flere klubber, uden at det koster ekstra)

På et forhåbentligt snarligt gensyn.

 

Ole Frederiksen
formand

**********************************************************************************************************************************************

Generel information til VKKs medlemmer:

Hermed følger det foreløbige program for en del af  2021,

Programmet skal tages med det forbehold, at vi endnu ikke ved, hvornår det atter vil være muligt at VKK kan mødes under normale omstændigheder igen. Så derfor må alle være indstillet på større eller mindre ændringer.

Program

2021 samt januar 2022

Forslag til aktiviteter

Under normale omstændigheder afholdes ordinært møde hver torsdag fra kl. 13:00 til ca. kl. 15:15.
(når tingene normaliseres)

Endvidere afholdes der tirsdagsgruppemøde hver tirsdag i tidsrummet 09:00 (09:30) til ca. 12:00,
(når tingene normaliseres)

Begge mødedage er dog suspenderet under Corona restriktionerne, og der afholdes derfor møder, som naturmøder hver torsdag såfremt vejret tillader dette. Det må påregnes, at alle møder i Marts ligeledes, vil være Naturmøder

OBS:  Sommerpausen er fastlagt til perioden  fra den 28. maj, til den 09. sep. 2021.
Tirsdagsgruppen mødes dog den 08.sep. 2021

**********************************************************************************************************************************************

 

Januar 2021

 

07. jan. 2021 

Naturmøde Normalt program udgår. (erstattes af naturmøde)

 

12. jan. 2021

Naturmøde Normalt program udgår.(erstattes af naturmøde)

 

14. jan. 2021

Naturmøde Normalt program udgår. (erstattes af naturmøde)

 

19. jan. 2021

Tirsdag Naturmøde Normalt program udgår. (erstattes af naturmøde)

 

28. jan. 2021

Naturmøde Normalt program udgår. (erstattes af naturmøde)

 
     

 

Februar 2021                                                         

 Det må påregnes, at der afholdes natumøder i hele februar måned.

 

04. feb. 2021

Naturmøde Normalt program udgår. (erstattes af naturmøde)

 

11. feb. 2021

Naturmøde Normalt program udgår. (erstattes af naturmøde)

 

18. feb. 2021

Naturmøde Normalt program udgår. (erstattes af naturmøde)

 

25. feb. 2021

Naturmøde Normalt program udgår. (erstattes af naturmøde) 

En ny dato for afholdelse af ordinær Generalforsamling vil blive meddelt så snart vi har et overblik af udviklingen, en mulighed vil være efter den berammede sommerpause. Der vil fra bestyrelsen blive tilsendt medlemmerne en dagsorden, og bestyrelsens beretning ca. 14 dage før den oprindelige dato (25-02-2021) for afholdelse af Generalforsamlingen.

Bestyrelsen

 

Marts 2021

Som situationen er netop nu, må vi forvente, at der heller ikke i marts vil blive afholdt normale klubmøder i Klostergade. Mere herom senere.

 

04. marts 2021

Månedsmøde, se program under januar 2021,

Bestyrelsen

11. marts 2021

Vi ser film og billeder optaget med mobilen. Filmlængde max 3 min

Bestyrelsen

18. marts 2021

Mobiltelefondag, vi ser på anvendelse, og muligheder.

Bestyrelsen

25. marts 2021

Gamle film, vi går i vores arkiver, og finder vore gamle film frem.

Bestyrelsen

 

April 2021

 

29. marts tom. 07. april 2021

Ingen møder 29 marts - t.o.m. 07. april 2021  p.g.a påsken

 


**********************************************************

 

Regler for kortfilmkonkurrencer

1.    Deltageren i konkurrencen skal være fuldgyldigt medlem af klubben.
2.    Filmene indgår i en kategori på under 3 minutter.
3.    Spilletid for den enkelte produktion må da højst være 3 minutter. Gerne mindre.
4.    De indleverede produktioner bedømmes af det tilstedeværende publikum på forevisningsdagen.
5.    Der udpeges kun 1 vinder.
6.    Et klubmedlem må højst deltage med 3 produktioner.
 
Bestyrelsen ser meget gerne, at så mange som muligt bakker aktiviteterne i klubben op
 
 
                               Ret til forbedringer/ændringer forbeholdes                                                                            
                                                                   for bestyrelsen
                                                  Ole Frederiksen
                                                            formand