Nyt fra bestyrelsen 

Referat fra ordinær generalforsamling den 7. oktober 2021

I generalforsamlingen deltog: Alex Munk Jensen, Erik Bargsteen, Kirsten Møldrup Frederiksen, Bent Møller, Asger Lunde Nielsen, Finn D. Laursen, Kjeld Jensen, Poul D. Andersen, Henning Jacobsen, Ingvar Beck og Svend Aage Obel

1. Valg af ordstyrer:
Ingvar Beck blev valgt som ordstyrer.

2. Bestyrelsens beretning:
Erik Bargsteen:

Man mindedes de afdøde i 2021: Flemming Torben og Ole Frederiksen.

Sidste generalforsamling var den 27.02.2020 kl. 13:00.

I årets løb blev der afholdt 31 naturmøder, hvor der deltog ca. 5-8 medlemmer.

Hjemmesiden er oppe at stå og varetages af Bent Møller.

Man takker Flemming Torben, Aage Landkildehus og Vagn Lerskov for deres arbejde.

Der er ikke helt klarhed over hvor mange medlemmer man fremover kan regne med, men man ser gerne tilgang af nye medlemmer.

Nogle medlemmer har haft runde fødselsdage under coronaen, og de skal selvfølgeligt have deres flaske vin.

3. 
Regnskab: Regnskabet blev fremlagt og vedtaget.

4. 
Kontingent: kontingent for 2022 på 100 kr. blev foreslået og vedtaget.

5. Valg af bestyrelse:

a. Formand: Bent Møller blev valgt til formand indtil næste generalforsamling.

b. Kasserer: Erik Bargsteen blev valgt som kasserer.

c. Bestyrelsesmedlem for 2 år: Kirsten Møldrup Frederiksen blev valgt.

d. Bestyrelsesmedlem for 1 år: Alex Munk Jensen blev valgt.

e. Webmaster: Bent Møller blev valgt som webmaster.

f.  Suppleant for 2 år: Ingen valgt.

g. Suppleant for 1 år: Ingvar Beck blev valgt som suppleant for 1 år.

h. Revisor: Finn Laursen blev valgt som revisor for 1 år.

I. Revisorsuppleant: Ubesat.

6. Fremkomne forslag: Ingen.

7. Eventuelt: Der var diskussion om klubbens fremtid, og man besluttede, at der fremover kun skulle være klubmøder om torsdagen kl. 13:00 i ulige uger.

  1. Man ville benytte sig af det store fjernsyn i stedet for lærredet på væggen.
  2. De medlemmer, der ønsker at komme om tirsdagen skal selv aftale indbyrdes, hvem der skulle lukke op og afholde møderne, samt selv sørge for kaffebrygning.

Referent:
Kirsten Møldrup Frederiksen