Video Klubben Klostergade

Video & Fotoklub
Du er her:   Hjem > Nyt fra bestyrelsen 
top
Page
Menu

Nyt fra bestyrelsen 

Dagsorden
for generalforsamlingen den 7.10.2021


1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning om klubbens arbejde

3. Regnskab til godkendelse og fremlæggelse af budget

4. Fastlæggelse af kontingent for 2022

5. Valg

    a. Ny formand for 2 år
    b. Kasserer for 1 år (forslag: Erik Bargsteen)
    c. Bestyrelsesmedlem for 2 år (forslag: Kirsten Møldrup Frederiksen)
    d. Bestyrelsesmedlem for 1 år (forslag: Alex Munk Jensen)
    e. Webmaster (forslag: Bent Møller)
    f.  1. suppleant for 2 år
    g. 2. suppleant for 1 år
    h. Revisor for 1 år (forslag: 
Flemming Torben)
    j.  Revisorsuppleant for 1 år

6. Indkomne forslag
    Evt. forslag skal indleveres til bestyrelsen SENEST den 23. september

7. Eventuelt

 

« forrige top næste »
top
Page
Menu