Video Klubben Klostergade

Video & Fotoklub
Du er her:   Hjem > Nyt fra bestyrelsen
top
Page
Menu

Nyt fra bestyrelsen

Aktiviteter afholdt uge 46-2019

                                                       Tirsdag den 12-11-2019.

Tirsdagsgruppen afholdt møde med 7 fremmødte medlemmer.

Som altid kom der mange emner frem, og vi havde en livlig diskussion bordet rundt.

Polle fortalte. at den nye "store" opdatering til Windows 10, er tilgængelig fra dags dato, men som altid vent til den kommer af sig selv. I forbindelse hermed var vi inde på PCen for ligesom at gennemgå hvor og hvordan opdateringer placerer sig.

Et andet stort ønske var, at afholde et par dage med titlen "kend dit camera", og dette emne vil have første prioritet de næste tirsdage.

Så derfor, tag dit camera med, og også gerne instruktionsbogen

Vedhæftet denne meddelelse det overordnede program for emner i tirsdagsgruppen.

Jeg vil som altid henlede opmærksomheden på, at tirsdagsgruppen er åben for alle medlemmer af VKK.

NB: Næste møde i tirsdagsgruppen afholdes 19-11-2019

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

                                                       

                                                          Torsdag den 14-11-2019

Der var til dagen møde mødt 16 medlemmer op. Det var rigtig dejligt at se så mange, lad os håbe, at det fremover vil være sådan.

Naturligvis giver det nogle småproblemer, når vi pludselig er så mange. Kaffen slap for tidligt op, så klubben blev nødt til at spendere øl og sodavand, samt en mindre en til halsen, men det blev gjort med glæde af de fleste, måske bortset fra kassereren.

Mødet forløb rigtigt fint, vi fik vendt en masse emner, og fik flere gode råd fra medlemmerne som kunne finde anvendelse hos flere. Vi fik talt lidt om div. programmer til redigering. Vi fik også talt lidt om opdatering af Windows 10 (1909) som er blevet frigivet den 12-11-2019.

Efter pausen så vi film. Den første vi så var Aage L. der viste en kort udgave af en optagelse fra Bøgeskovhus, hvor Johnny var interviewren, Asger L. viste 2 små fine film, Poul A. viste en fin film fra en tur til Christiansø, og som sædvanlig med speak af Bodil. Slutteligt så vi en film af Kjeld J. om et besøg hos Ivars Herreværelse.

Alt i alt en rigtig fin dag i VKK.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Aktiviteter i uge 47/2019

                                                       Torsdag den 21-11-2019

Så er det med at komme ned i arkivet og finde film frem, naturligvis helst film vi ikke tidligere set, så hold jer ikke tilbage.

Vi samler op på, hvad vi har oplevet i året, og ser evt. film herfra. Ellers er der frit slag for medlemmerne til at vise film, stille spørgsmål om problemer der måtte været opstået i årets løb.

 

                                                                    15-11-2019

                                                               Ole Frederiksen

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 

Hermed et forslag til emner for tirsdagsgruppen 2019

tid: 09:29 - 11:30 ca. (09:00 - 11:30)

Hver tirsdag vil der blive afholdt teknisk kvarter/time om/over opståede problemer, hvor vi i fællesskab måske kan finde en løsning på, samt gennemgang af nyheder mm., og erfarings-udveksling, samt akut opståede problemer, herudover bl.a. om:

Faste emner:             Camera - PC - Redigering

På et tirsdagsmødet  blev det vedtaget, at følgende prioritering vil blive forsøgt fulgt, de næste gange vi mødes.

LYD:
original/speak/musik, og hvordan skal jeg arbejde med, og hvad har jeg brug for at gøre lydsiden bedre?

REDIGERINGSPROGRAMMER:
til både film og stillbilleder, hvad findes der, og hvad har jeg brug for, og er det jeg har godt nok?
ARKIVERING:
Gennemgang af muligheder. Hvordan opbevares Rå-film, færdige film, og i hvilket format (fil -system mv.)

En anden prioriteringsrækkefølge kan altid fastlægges. afhængig af hvilke emner der er presserende.
FORMATER:
4:3, 16:9, Mini DV. AVCHD, Fuld HD, 4K mv., og andre, og hvorledes kan disse bearbejdes/tilpasses således, at de arbejder sammen. Eller kan de overhovedet samarbejde?
KOMBINATIONSMULIGHEDER:
af udstyr, det være brændere, skærme, printere m.v. (indbyggede/eksterne enheder)
PROGRAMMER:
opgradering / opdatering / originale  /u -originale m.v., og hvad har jeg brug for?
NØDVENDIGT udstyr:

til fremstilling af still billeder/film, samt udbrænding på medie.
TESTSIDER:
hvad findes der på nettet? og hvordan, finder jeg relevante sider?
DRIVERS:
hentning / installation. Vi kender alle problemet med at have mistet en driver, og hvordan findes den igen?, samt naturligvis opdatering af eks. Drivers.

EXTERNE MEDIER:
anvendelse/flytning m.v. konfiguration, hastigheder, spærring contra ikke spærring?
MIT CAMERA:
Tag dit kamera med, vi snakker om fordele og ulemper ved vort nuværende kamera. Hvordan fungerer det, hvilke optagemedie anvender jeg, og hvilket
fremvisningsmedie anvender jeg, PC, DVD, USB, BLUE RAY, TV,
PROJEKTOR, Storskærm  m.v.
Tag også gerne små film/klip, evt. med problemer med, enten på DVD eller USB
CAMERA/OPTAGELSESTEKNIK:
Hvordan forbedrer jeg mine optagelser, evt. med filtre/effekter mv.?
PINNACLE 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22 og 23, samt andre redigeringsprogrammer, HD, 3D: mv.
hvilke muligheder indeholder disse programmer, både i.f.b. m. fremstilling af film og stillbillede film mv.
TILRETTELÆGGELSE AF NYE OPTAGELSER:
hvordan kan jeg få system i mine optagelser, og måske gøre disse bedre?
FREMVISNIG AF DET FÆRDIGE RESULTAT:
vi ser hinandens små færdige film, og diskuterer resultatet.
FØRSTE TIRSDAG I HVER MÅNED LAVER VI OPFØLGNING PÅ DE EMNER VI HAR HAFT OPPE.
ORIENTERING OM BRUGEN AF MAC:
hvor stor er forskellen egentlig?

NB:
Da det nok vil vise sig, at vi langtfra vil blive færdige med en stor del af de ovennævnte emner, vil vi løbende tage disse op igen, eller forsøge at repetere på emnerne. Vi vil derfor løbende fastsætte opfølgninger, der vil blive meddelt på de ordinære tirsdagsgruppemøder.

Der vil løbende kunne optages nye emner, alt efter behov, og ønsker, samt akut opståede problemer.

 

                                                             Ole Frederiksen

 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
 
Regler for kortfilmkonkurrencer
1.    Deltageren i konkurrencen skal være fuldgyldigt medlem af klubben.
2.    Filmene indgår i en kategori på under 3 minutter.
3.    Spilletid for den enkelte produktion må da højst være 3 minutter. Gerne mindre.
4.    De indleverede produktioner bedømmes af det tilstedeværende publikum på forevisningsdagen.
5.    Der udpeges kun 1 vinder.
6.    Et klubmedlem må højst deltage med 3 produktioner.
 
Bestyrelsen ser meget gerne, at så mange som muligt bakker aktiviteterne i kubben op
                                                                           
                                                                      08-11-2019
                                                               Ole Frederiksen
                                                                         formand
 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
                 
               Forslag til aktiviteter for 2020 samt januar 2021
 
Der afholdes ordinært møde hver torsdag fra kl. 13:00 til ca. kl. 15:15, i tidsrummet vil der være indlagt en kort pause af ca. 10. min. varighed. Møderne afholdes i Rød Sal, Klostergade Centret,
Klostergade 37. 8000 Aarhus C. (Hvert møde kan indledes med "teknisk" kvarter.) Vi vil løbende forsøge at gennemgå Pinnacle redigeringprogrammet, og evt. finde løsninger på de problemer som medlemmerne måtte have.
Endvidere afholdes der tirsdagsgruppemøde hver tirsdag i tidsrummet 09:00 (09:30) til ca. 12:00, hvor der diskuteres specifikke emner, om teknik, redigerings problemer, programmer mv. Det vil i begrænset omfang være muligt at vise film, hvori, der måtte være problemer. Også her er alle medlemmer naturligvis velkomne.
Som noget nyt genindførtes "sommerkonkurrencen" i 2019,  og fortsætter i 2020.
OBS:  Sommerpausen er fastlagt i perioden  fra den 28. maj, til den 10. sep., tirsdagsgruppen mødes dog den 08.sep. 2020
 

 

Januar 2020

 

07. jan. 2020

Tirsdagsgruppen starter forårssæsonen

Mødeleder bestyrelsen

09. jan. 2020

Månedsmøde, hvor vi tager hul på vinter/forårssæsonen, og ser på hvad programmet kan indeholde af spændende emner i den kommende sæson.

Der vil måske være nogle småkager mv. til overs fra juleafslutningen vi i fællesskab kan hygge os lidt ovenpå de mange jule og nytårsdage.

Månedens film, redigeret, og med en varighed på max 10 min. Filmen skal være 100% egenproduktion, filmen kan bestå af rene videooptagelser, eller rene still - billeder, eller en kombination.

Der må kun indeholdes billeder fra eksterne kilder, som f.eks. internettet såfremt disse er forklarende for den indleverede film, og kun i meget begrænset omfang, max 2%.

Vinderfilmen i januar indgår i "sommerkonkurrencen" om årets  film og fotograf, på lige fod med filmene fra de efterfølgende månedskonkurrencer.

Mødeleder:

Bestyrelsen

16. jan. 2020

Vi lægger ud med en kortfilmsdag, film af max 3 min. varighed

Mødeleder:

Bestyrelsen

23. jan. 2020

Dagen for lange film, længere end 10 min., men ikke over 30 min. Tilmelding til bestyrelsen, af hensyn til planlægning af tiden.

Mødeleder:

Bestyrelsen

30. jan. 2020

Teknikdag, vi tager alle mulige emner op, der måske har drillet i den senere tid. Tag dine spørgsmål med.

Mødeleder:

Bestyrelsen

 

Februar 2020

 

06. feb. 2020

Månedsmøde, se program under januar 2020

Mødeleder:

Bestyrelsen

13. feb. 2020

Vinterfilm, vi er nu midt i vinteren, så lad os se VINTERFILM (max 10 min.

Mødeleder:

Bestyrelsen

20. feb. 2020

Pinnacle dag, vi samler op på evt. problemer, ikke bare med Pinnacle, men også andre redigerings/billedprogrammer

Mødeleder:

Bestyrelsen

27. feb. 2020

Generalforsamling i.h.t. vedtægterne

Mødeleder:

Bestyrelsen

 

Marts 2020

 

05.marts2020

Månedsmøde, se program under januar 2020, vi hilser den nyvalgte bestyrelse velkommen.

Mødeleder:

Bestyrelsen

12.marts2020

Mobiltelefondag, vi ser på anvendelse, og muligheder med vores daglige følgesvend.

Mødeleder:

Bestyrelsen

19.marts2020

Vi ser film og billeder optaget med mobilen. Filmlængde max 3 min

Mødeleder:

Bestyrelsen

26.marts2020

Gamle film, vi går i vores arkiver, og finder vore gamle film frem.

Mødeleder:

Bestyrelsen

 

April 2020

 

02. april 2020

Månedsmøde, se program under januar 2020

Mødeleder:

Bestyrelsen

07. april 2020

09. april 2020

Ingen møder i denne uge p.g.a påsken

 

16. april 2020

 

 

23. april 2020

Ud af huset, vi skal ud med kameraet får at finde tegn på foråret. Vi mødes ved Skovmøllen (Møllehuset) kl. 13:00. Der medbringes kaffe og kage til eget forbrug. Er der regnvejr kl. 11:00 mødes vi i Klostergade. Ledsager er velkommen.

Mødeleder:

Bestyrelsen

30. april 2020

Lange film, vi ser film længere end 10 min., dog max 30 min. Aftales med bestyrelsen. (filmene skal være redigeret)

Mødeleder:

Bestyrelsen

 

Maj 2020

 

07. maj 2020

Månedsmøde, se program under januar 2020

Mødeleder:

Bestyrelsen

14. maj 2020

Teknikdag, vi ser på muligheder med vort nuværende udstyr, og ser lidt på fremtidens muligheder. Hvor ser vi problemer i.f.t. sommerens udfordninger.

Mødeleder:

Bestyrelsen

21. maj 2020

Intet møde, Kristi Himmelfartsdag

 

28. maj 2020

Sommerafslutning, program for dagen fremkommer senere. Bestyrelsen hører gerne forslag fra medlemmerne.

Mødeleder:

Bestyrelsen

 

 Video klubben Klostergade holder sommerpause frem til

september 2020, hvor vi mødes igen.

 

 

September 2020

 

10. sep. 2020

Månedsmøde, se program under januar 2020

Mødeleder:

Bestyrelsen

17. sep. 2020

Redigeringsdag, vi går i gang med at redigere sommerens optagelser, og giver hinande god råd mv.

Mødeleder:

Bestyrelsen

24.sep. 2020

Redigeringsdag, vi fortsætter hvor vi slap sidste mødedag, og ser måske nogle af resultaterne.

Mødeleder:

Bestyrelsen

 

Oktober 2020

 

01. okt. 2020

Månedsmøde, se program under januar 2020

Mødeleder:

Bestyrelsen

08. okt. 2020

 

 

15. okt.2020

Vi tager på tur i efterårsskoven. Program for dagen fremkommer senere

 

Mødeleder:

Bestyrelsen

22. okt. 2020

Medlemmernes dag. klubbens medlemmer fortæller, og viser evt. film/billeder om, hvordan de arbejder med medierne. Tag kontakt til bestyrelsen om hvad DU vil fortælle/vise os andre.

Medlemsdag

29.okt. 2020

Vi holder filmdag med små film, max 3 min. Vi ser gerne film optaget med mobiltelefonen.

Mødeleder:

Bestyrelsen

 

November 2020

 

05.nov. 2020

Månedsmøde, se program under januar 2020

Mødeleder:

Bestyrelsen

12. nov. 2020

Vi prøver, at få en gæst udefra

Mødeleder:

Bestyrelsen

19. nov. 2020

Vi samler op på hvad vi har oplevet i året der snart er forbi, hvad var godt og hvad var skidt. Her vil der være plads til at vise film, så tag film med.

Mødeleder:

Bestyrelsen

26.nov. 2020

Teknikdag, alle emner kan tages op denne dag.

Mødeleder:

Bestyrelsen

 

December 2020

 

03. dec. 2020

Månedsmøde, se program under januar 2020

Mødeleder:

Bestyrelsen

10. dec. 2020

Lange film, det har vist sig, at mange medlemmer har produceret film af en varrighed på mere end 10 min, derfor gentager vi muligheden for at se lange film.

Mødeleder:

Bestyrelsen

17. dec. 2020

Juleafslutning, og årets sidste møde. Vi finder en afgørelse på sommerkonkurrencen, og ellers lader julehyggen tage over. Lad os se nogle julefilm (naturligvis egne optagelser) eller hvad?

Mødeleder:

Bestyrelsen

 

Januar 2021

 

05. jan. 2021

Tirsdagsgruppen starter, og der afholdes møder i gruppen således:

12-19-og 26-01-2021

 

07. jan. 2021

Månedsmøde, årets første vi tager hul på vinter/forårssæsonen, og ser på hvad programmet kan indeholde af spændende emner i den kommende sæson.

Månedens film, redigeret, og med en varighed på max 10 min. Filmen skal være 100% egenproduktion, filmen kan bestå af rene videooptagelser, eller rene still - billeder, eller en kombination.

Der må kun indeholdes billeder fra eksterne kilder, som f.eks. internettet såfremt disse er forklarende for den indleverede film, og kun i meget begrænset omfang, max 2%.

Vinderfilmen i januar indgår i "sommerkonkurrencen" om årets  film og fotograf, på lige fod med filmene fra de efterfølgende månedskonkurrencer

Mødeleder:

Bestyrelsen

14. jan. 2021

Traditionen tro, lægger vi ud med en kortfilmskonkurrence, filmene må have en max længde på 3 min.

Mødeleder:

Bestyrelsen

21. jan. 2021

Dagen for lange film, længere end 10 min, dog max 30 min. Tilmelding til bestyrelsen

Mødeleder:

Bestyrelsen

28. jan. 2021

Teknikdag, vi tager alle mulige emner op, der måske har drillet dig i den seneste tid

Mødeleder:

Bestyrelsen

 

 

 

                                   
                                                                                  8. november 2019
                        Ret til forbedringer/ændringer forbeholdes                                                                            for bestyrelsen
                                                  Ole Frederiksen
                                                            formand
 
« forrige top næste »
top
Page
Menu